Dla wszystkich typów urządzeń chłodniczych HOS BV stosuje różne protokoły testowe i standardy jakości.

Półhermetyczne sprężarki chłodnicze testujemy w następujący sposób:

  • Badanie pomiarów elektrycznych (Megger) (badanie rezystancji i izolacji).
  • Usunięcie filtru oleju i sprawdzenie jakości oleju.
  • Praca sprężarki w celu uzyskania ciśnienia do 15 barów.
  • Następnie przez kilka godzin sprężarka jest pod obserwacją, aby sprawdzić czy ciśnienie nie spada (badanie szczelności).
  • Jeśli ciśnienie jest utrzymywane, zostaje zwolnione, a sprężarka jest umieszczona na ciśnieniu azotu wynoszącym 2 bary.
  • Następnie sprężarka zostaje przekazana do czyszczenia przemysłowego.
  • Jeśli zostało to uzgodnione z klientem, sprężarka może otrzymać nową powłokę lakierniczą.
  • Sprężarka jest następnie pakowana w celu zapewnienia bezpiecznego transportu.