Dla wszystkich typów urządzeń chłodniczych HOS BV stosuje różne protokoły testowe i standardy jakości.

Parowniki testujemy w następujący sposób:

  • Wentylatory są testowane elektrycznie i mechanicznie, a w razie potrzeby wymieniane są zużyte łożyska.
  • Jeśli sytuacja tego wymaga, a dane elementy nie są obecne w urządzeniu, w niektórych modelach montowane są nowe elementy chłodnicze.
  • Następnie wężownica parownika jest poddana próbie ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności wewnętrznej (z azotem dla parowników freonowych i amoniakalnych, ze sprężonym powietrzem dla parowników glikolowych).
  • Po przejściu wszystkich testów parownik zostaje przekazany do czyszczenia przemysłowego.
  • W razie potrzeby i po uzgodnieniu z klientem mogą zostać wykonane naprawy wizualne.
  • Parownik jest następnie pakowany w celu zapewnienia bezpiecznego transportu.