Przegląd:

  • Firma HOS BV oferuje naprawę sprzedanej sprężarki (tylko dla określonych modeli).
  • W takiej sytuacji, sprężarka chłodnicza jest otwierana i przeprowadzana jest kontrola wzrokowa ogólnego stanu sprężarki.
  • Pomiary luzu wykonywane są na elementach o znaczeniu krytycznym (w zależności od typu i marki sprężarki chłodniczej).
  • Podczas całego procesu wykonywane są zdjęcia.
  • Następnie sporządzane jest sprawozdanie z przeglądu, zawierające wszystkie ustalenia, zdjęcia i nasze zalecenia dotyczące wymaganego stopnia przeglądu (naprawa nie jest konieczna/naprawa częściowa jest konieczna (części)/remont generalny jest konieczny).


Naprawa:

Również w przypadku wcześniej uzgodnionego remontu generalnego, proces rozpoczyna się od przeglądu, jak opisano powyżej.

  • Remont generalny wykonywany jest przez wyspecjalizowanych i certyfikowanych specjalistów w naszym dedykowanym dziale naprawczym.
  • Również po remoncie generalnym wykonywany jest test szczelności sprężarki.
  • Po podpisaniu dokumentów przez Dyrektora ds. technicznych, sprężarka jest przekazywana do czyszczenia przemysłowego i po wcześniejszym uzgodnieniu, do nałożenia nowej powłoki lakierniczej.
  • Sprężarka chłodnicza jest następnie pakowana w celu zapewnienia bezpiecznego transportu.