Dla wszystkich typów urządzeń chłodniczych HOS BV stosuje różne protokoły testowe i standardy jakości.

Agregaty do chłodzenia wody chłodzone powietrzem testujemy w następujący sposób:

  • Test głównych komponentów na sucho.
  • Podgrzanie zewnętrznego zbiornika na wodę i podłączenie do niego agregatu do chłodzenia wody chłodzonego powietrzem.
  • Agregat do schładzania wody jest używany do ochłodzenia podgrzanej wody w zbiorniku do wartości określonych zgodnie z wymaganiami klienta (badanie symulacji).
  • Jeśli wszystkie testy zostaną zaliczone, agregat zostaje przekazany do czyszczenia przemysłowego.
  • Agregat jest następnie pakowany w celu zapewnienia bezpiecznego transportu.