Rysunek Autocad może być dostarczony jako część projektu, przy zakupie kompletnej instalacji. Na tym rysunku można zeskalować wszystkie rurociągi i rozmieszczenie urządzeń. Ułatwi to klientowi współpracę z instalatorem w celu uruchomienia projektu.